Center for Internationalisation of Education recap the National Session in Bergen 2015

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) skrev om Nasjonalsesjonen i Bergen på sidene sine, og har også skrevet om hvordan skoler kunne melde seg på nasjonalsesjonen i 2015. Les om det her.
Kanskje det er relevant for din skole neste år?