Action Planen

Vi i styret er stolte over å presentere Actionen planen for perioden 2022! Her kan dere medlemmer se hvilke konkrete mål vi i styret sikter på å gjennomføre over perioden. Slik blir vårt arbeid mer strukturert rundt noen hovedmål, enn det har vært tidligere år. Vi gleder oss til å jobbe mot disse målene!